Confidentialitate

Confidentialitate

Toate datele personale pe care ni le furnizati in calitate de utilizator/vizitator beneficiaza de prelucrare numai in scopul oferirii in conditii optime a serviciilor asociate site-ului magrot.ro.

Site-ul magrot.ro) este operat de societatea Rotenstain D. II , cu sediul Iasi in , inscrisa in Registrul Comertului cu numarul 38711361

Prin completarea formularului de inregistrare de pe www. magrot.ro, utilizatorul declara ca isi da, in mod expres si neechivoc, consimtamantul ca datele sale cu caracter personal sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre administratorii magrot.ro in urmatoarele scopuri:
Stabilirea contactului cu clientii;
Prelucrarea comenzilor;
Participarea la concursuri, promotii;
Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, contul de utilizator, etc);
Transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea etoa.ro si a tertilor cu care magrot .ro are relatii de orice natura (inclusiv comerciale).
Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe

.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite.

Informatiile solicitate in cazul platilor online intra sub incidenta conditiilor de utilizare a procesatorilor de plati, iar magrot.ro nu va solicita si nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastra.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti termeni de confidentialitate, nu ezitati sa ne contactati prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email contact@magrot.ro

 

Termeni de utilizare > Politica de confidențialitate

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL a magrot.ro

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, magrot.ro prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

magrot.ro colectează şi prelucrează date cu caracter personal, în scop de:

furnizare de produse;

reclamă, marketing şi publicitate;

activităţi de comisionar .

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu responsabilitate prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

  1. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului;

Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate; Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele magrot.ro, date cu caracter personal au prevăzut i în “fişa postului” o clauză explicită de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Consimţământul persoanei vizate: În anumite situaţii, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Regulament, prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii magrot.ro va efectua prelucrarea, deasemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei în vigoare;

Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării activitatii comerciale , de facturare si livrare a produselor comercializate de magrot.ro;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate; Protejarea minorilor: Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona în nume propriu produse sau servicii şi solicita, respectiv primi comunicări de la magrot.ro cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.

Transferul de date: magrot.ro nu transferă date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege;

Crearea de profil: magrot.ro nu creează profiluri ale utilizatorilor . În cazul studiilor de marketing dezvoltate de magrot.ro, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

Exactitatea: magrot.ro are nevoie de sprijinul clienţilor săi în furnizarea datelor pentru realizarea vanzarii si livrarii de produse, însă exactitatea acestor date depinde de calitatea informaţiilor livrate de persoanele vizate şi/ sau de partenerii contractuali;

Identificarea: Pentru soluţionarea solicitărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal adresate magrot.ro persoana vizată trebuie să facă dovada efectuării comenzii ;

Stocarea: magrot.ro stochează datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare;

Securitatea: magrot.ro utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, evaluare şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

  1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu principiile Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare, magrot.ro are obligaţia de a prelucra cu responsabilitate datele personale care îi sunt furnizate.

  1. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi:

dreptul de a obţine de la magrot.ro, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de magrot.ro, iar dacă datele sunt prelucrate de magrot.ro persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;

dreptul de a obţine de la magrot.ro, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;

dreptul de a obţine de la magrot.ro, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

  1. Responsabilul cu protecţia datelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului, magrot.ro a numit responsabilul cu protecţia datelor la nivelul organizaţiei şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare referitoare la Regulament, respectiv: email: contact@magrot.ro, web: www.magrot.ro, call center: 0770554378.

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, magrot.ro depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

  1. Gestionarea riscurilor

În ceea ce priveşte riscurile, magrot.ro ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

  1. Încălcarea securităţii datelor

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de magrot.ro în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.

Politica de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor salariaţilor magrot.ro, .

Data: 22.05.2018

Pentru orice nelamurire sau reclamatie contactati magrot.ro.

Puteti solicita stergerea partia;a sau totala a datelor dumneavoastra .

Contact:

e-mail : contact.magrot.ro sau danrotenstayn@gmail.com

tel.  0770554378

mgrot.ro nu va vinde si nu va folosi niciodata datele personale in alte scopuri decat cele mentionate .

magrot.ro va folosi datele personale doar pentru facturarea comenzilor si propriile campanii publicitare.

Orice persoana inregistrata pe situl magrot.ro are dreptul de a solicita stergerea tuturor datelor despre activitatea sa pe situl www,magrot.ro printr-o solicitare prealabila si o verificare a autenticitatii solicitarii.

magrot.ro se angajeaza ca dupa ce un utilizator a facut solicitarea de stergere a datelor personale si in urma verificarii autenticitatii sa steraga in cel mai scurt timp toate datele despre utilizator.